Bedre vannkvalitet og tilvekst

Mowi Steinsvik sitt laboratorium for vannkvalitet: – Vi følger med på om fisken blir påvirket av prosessen positivt eller negativt, og fisken har hatt god appetitt, sier Kevin Torben Stiller, forsker ved Nofima. Foto: Malin Hoem Storholt, Mowi Seinsvik. – Vannkvaliteten er blitt bedre med Razone, og i løpet av testingen av systemet har vi aldri hatt så bra tilvekst, […]

Skal forske på forbedring av vannkvalitet i RAS-anlegg

Vannrensesystemet Razone utviklet av Ålesundsselskapet Normex kan forbedre vannkvalitet og fiskehelse i RAS-anlegg (resirkuleringsanlegg). Nå testes systemet ut ved Mowi Steinsvik sitt settefiskanlegg i Volda kommune sammen med forskere fra matforskningsinstituttet Nofima. Konklusjonene fra forskningsprosjektet skal være klare ved årsskiftet. En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det fører med seg økt partikkelmengde i vannet. Partikler kan føre til dårligere vannkvalitet […]