Oksygensystemer

Normex leverer komplette oksygensystemer.

Vann med stabilt oksygennivå er avgjørende for god fiskevelferd. Oksygen er viktig for fiskens evne til å tåle stressfaktorer, som ulike behandlinger og transport.

Normex leverer komplette oksygensystemer, og dimensjonerer og utformer systemer for sikker innløsing av oksygen til blant annet:

  • Akvakulturanlegg
  • Brønnbåter
  • Fiskefartøy
  • Andre fartøy