Odour - luktfjerning

Ozon fjerner molekyler, bakterier og sporer som skaper ubehagelig lukt.

Ved å bruke ozon, fjerner Odour-systemet mugg, sopp og bakteriell vekst i områder som kjølerom, områder for prosessering, lager og sjøvann-skrubbere.

Hvordan virker Odour

Ozon er et veldig reaktivt molekyl, som raskt setter i gang en kjemisk reaksjon når det kommer i kontakt med andre partikler i luften og overflater. Den kjemiske prosessen endrer strukturen i molekylene slik at de ikke avgir lukt.

I sjøvann-skrubbere kan ozon oksidere forurensning i den skitne gass-strømmen og på veggene. Det kan også fjerne forurensning i vannet, og forhindre at det fester seg blåskjell og mikroorganismer i skrubbere og rørsystemer. 

Fordeler med Odour

Fjerner lukt og biologisk masse effektivt

  • Dokumentert effekt på biologisk vekst og mikroorganismer
  • Ingen innkjøp eller håndtering av kjemikalier
  • Miljøvennlig
  • Kostnadseffektivt

Bruksområder

Odour kan brukes på mange ulike områder hvor det er nødvendig å fjerne lukt.