Bedre vannkvalitet og tilvekst

Mowi Steinsvik sitt laboratorium for vannkvalitet: – Vi følger med på om fisken blir påvirket av prosessen positivt eller negativt, og fisken har hatt god appetitt, sier Kevin Torben Stiller, forsker ved Nofima. Foto: Malin Hoem Storholt, Mowi Seinsvik.
– Vannkvaliteten er blitt bedre med Razone, og i løpet av testingen av systemet har vi aldri hatt så bra tilvekst, sier driftsleder Kjell Arne Sætre ved Mowi Steinsvik.

Vannrensesystemet Razone utviklet av Ålesundsselskapet Normex kan forbedre vannkvalitet og fiskehelse i RAS-anlegg (resirkuleringsanlegg). Nå testes systemet ut ved Mowi Steinsvik sitt settefiskanlegg i Volda sammen med forskere fra matforskningsinstituttet.

– Rent vann sikrer god fiskehelse

En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det fører med seg økt partikkelmengde i vannet. Partikler kan føre til dårligere vannkvalitet og med det redusert fiskevelferd.

– Vannkvalitet er veldig viktig for oss. Vi har generelt et godt karmiljø på anlegget, samtidig som det alltid finnes rom for forbedring. Rent vann bidrar til bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd, noe som igjen kan bedre fôr-opptak og utnyttelse, og dermed bedre vekstvilkår for fisken.

Nofima har nå to uavhengige produksjoner av settefisk i samme avdeling hos Mowi, med og uten bruk av Razone.

– Vi har håpet på at Razone skal hjelpe oss å få fjernet mer av småpartiklene, få klarere vann, og et enda bedre miljø for fisken.Og vannkvaliteten er definitivt blitt bedre i inn med Razone, sier Kjell Arne Sætre.

Kjell Arne Sætre ved Mowi Steinsvik. Foto: Doxacom
Aldri hatt så bra tilvekst

– Avdelingen har ikke hatt så klart og gjennomsiktig vann tidligere, og i løpet av testingen av Razone har vi aldri hatt så bra tilvekst, sier driftsleder Kjell Arne Sætre ved Mowi Steinsvik.

Han understreker at det er for tidlig å tilegne Razone alle forbedringer, da det kan være flere årsaker til dette.

– I testperioden har vi blant annet hatt noe høyere temperatur i avdelingen, og det har vært gjennomført bytte av type fôr, sier Kjell Arne Sætre i Mowi.

 

Gode velferdsindikatorer

– Vi følger med på om fisken blir påvirket av prosessen positivt eller negativt, og fisken har hatt god appetitt. Det ser ikke ut til at ozon-behandlingen av vannet har hatt negativ innvirkning på fisken,sier Kevin Torben Stiller, forsker ved Nofima.

De endelige konklusjonene fra forskningsprosjektet skal være klare ved årsskiftet, men Stiller og innovasjonskoordinator Per Brunsvik i Nofimabekrefter at trendene er gode.

– Generelt har begge fiskegruppene vært fine. Vi vil følge opp enda en produksjonsgruppe og bearbeide velferdsdata og gjellehistologi før vi trekker endelige konklusjoner,sier Per Brunsvik.

 

Lovende resultater

– Hovedmålet har vært å undersøke om vannkvaliteten blir bedre. En har unngått opphopninger og det er redusert partikkelmengde i vannet, avslutter Kevin Torben Stiller i Nofima.

Prøvene som er tatt viser redusert innhold av naturlig organisk materiale (fargetall), redusert partikkelkonsentrasjonen i vannet (turbiditet), og redusert mengde faste partikler i vannet som for eksempel slam, fiskeslam, fôr-rester og avføring (suspendert stoff).