Om oss

Normex utvikler bærekraftige og innovative løsninger for desinfisering og vannbehandling til ulike bransjer og industrier.

Vår miljøvennlige teknologi gir rent vann, økt fiskevelferd, økt biosikkerhet og desinfeksjon uten bruk av kjemikalier.

Normex leverer komplette løsninger, og tar i del i hele prosessen fra design og prosjektering frem til igangsetting, brukeropplæring og oppfølging gjennom serviceavtaler.

Vi har siden 2003 levert mer enn 300 anlegg til forskjellige selskaper innen akvakultur, maritim og landbasert fiskeindustri over hele verden.

Vårt overordnede mål er «Making a clean difference». Normex har et sterkt fokus på bærekraftige løsninger som er i tråd med flere av FNs bærekraftsmål.

Miljøvennlige ​løsninger med ozon

Ozon (O3) spiller en nøkkelrolle i alle våre løsninger og produkter.

Ozon dannes av oksygen gjennom en elektrisk utladning i en ozon-generator. Det er et svært kraftig og effektivt oksidasjonsmiddel som eliminerer mikroorganismer og patogener i vann.

Ozon reagerer med alt oksiderbart materiale, er femti prosent kraftigere enn klor, og reagerer rundt 3200 ganger raskere til å uskadeliggjøre mikroorganismer. Mikroorganismer kan ikke bygge resistens mot ozon. Stoffet er i tillegg veldig effektivt til fargefjerning og klarning av vann.

Ozon etterlater seg ikke skadelige biprodukter. Etter bruk går stoffet tilbake til sin opprinnelige form, som er oksygen.

Fordeler

Bedre vannkvalitet

Bærekraftig

Desinfeksjon uten kjemikalier

Økt biosikkerhet

Reduserte kostnader og økt lønnsomhet

Bedre fiskevelferd

Segmenter