Kontrollsystemer

Normex tilbyr kontrollsystemer for regulering og overvåkning.

Kontrollsystemene regulerer automatisk ønskede verdier og gjeldende vannkvalitet med riktig dosering og konsentrasjoner. 

HMI-panelet gir brukerene et intuitivt brukergrensesnitt hvor alle nødvendige parametere og verdier synliggjøres og logges. All data gis videre til det overordnede kontrollsystemet på anlegget.