Adoxpol

Adoxpol er et miljøvennlig, effektivt og kompakt system for å rense avløpsvann.

Adoxpol fjerner partikler og fett fra avløpsvann, blant annet i systemer innen oppdrett på land, fiskeforedling og annen matprosessering, og i renseanlegg for offentlig infrastruktur. 

Et av hovedmålene er å eliminere håndtering og bruk av farlige kjemikalier som er skadelige for miljøet. 

Start video

Hvordan virker Adoxpol

Vår løsning er bygd på en kombinasjon av metoder, som filtrering, flotasjon og oksidasjon. Dette sikrer at partiklene separeres ut kontinuerlig. 

Mikrobobler frakter partikler, fett og andre forurensninger til overflaten. Her dannes et teppe som kan skrapes av, og ledes til en slamtank.

Systemet er helautomatisk og kompakt, med en integrert slamtank. Adoxpol kan håndtere en stor væskestrøm på et relativt lite volum og fotavtrykk.

Adoxpol kan leveres i flere ulike standardstørrelser, og har kapasitet fra 5 til 100 m3/h.

Fordeler med Adoxpol

Renser avløpsvann effektivt uten kjemikalier

  • Fjerner effektivt SS, KOF og farge
  • Forbedrer biologisk nedbrytning

Bruksområder

Vanlige bruksområder er fiskeindustrien og prosessindustri innen mat, og renseanlegg for offentlig infrastruktur.