Sensorer og detektorer

Normex tilbyr ulike ozon-sensorer.

Leveransene omfatter flere forskjellige sensorer og detektorer, både fastmonterte og håndholdte. For optimal sikkerhet overvåkes konsentrasjonen av ozon kontinuerlig.

Detektorene fanger opp eventuelle lekkasjer fra utstyret, og stenger automatisk ned produksjonen av ozon når det er nødvendig.

Normex leverer også alarmpaneler med akustiske og optiske alarmer til tekniske rom.