Brønnbåter, service,- og prosessfartøy

Vi har løsninger for desinfisering av tanker, RSW og rørsystemer med ozon om bord i brønnbåter, luseflåter, slaktebåter og bløggebåter.

Vi har følgende produkter til brønnbåter, servicefartøy og prosessfartøy: