– En fleksibel, effektiv og mer miljøvennlig løsning

Oddvar Repstad, driftsleder og Renate Hagerup Lyngstad, veterinær, ved Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy. Foto: Salmon Evolution.

 

Desinfeksjonssystemet Desinfecta tatt i bruk ved Salmon Evolution
– Med intern ozon-produksjon og distribusjon av ozonert sjøvann kan vi gjennomføre hurtig desinfisering av anlegget til enhver tid, sier Oddvar Repstad, driftsleder ved Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

I april 2023 ble Salmon Evolution ferdig med første byggetrinn i et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg. Det første byggetrinnet består av 12 store kar og to produksjonslinjer.

Hvert av de 12 karene med tilhørende rørsystem er på 5200 kubikk, eller 5.200.000 liter. Desinfecta-systemet benyttes til desinfeksjon av kar og rørsystemer med ozon etter at fisken er forflyttet til neste kar i anlegget – eller er klar til slakting.

 

Vokser godt

I skrivende stund har Salmon Evolution gjennomført det syvende innsettet av smolt. Ifølge selskapet er det sterk biologisk ytelse i anlegget. Med andre ord; fisken vokser godt, og etter hvert som fisken vokser flyttes den til nye og rene kar.

– Anlegget totalt sett fungerer veldig bra, og med hensyn til Normex sin leveranse og oppfølging har vi hatt en god dialog hele veien. Normex har bidratt under installasjon og igangsetting av anlegget, og vært til stede og tilgjengelig, sier Repstad.

 

Selvforsynt med ozon

Repstad forteller at med Desinfecta-systemet produserer Salmon Evolution ozon på anlegget, for å så distribuere ozonert sjøvann til tanker og rørsystemet.

– Vi opplever at anlegget er fleksibelt og effektivt.

 

 

Effektiv prosess

Desinfecta er godt egnet til landbaserte oppdrettsanlegg, men har vært i bruk over mange år i hele sjømatnæringen, blant annet om bord i fiskebåter, brønnbåter, servicebåter, og på landanlegg der fisk og annen mat foredles.

– Vi oppnår gode ozon-verdier i anlegget, og har allerede erfart at dette er en veldig effektiv desinfeksjonsmetode.

 

Trygg løsning

I løpet av desinfeksjonsrutinen renser og desinfiserer systemet tanker og lukkede rørsystemer. Alle prosesser styres og overvåkes gjennom anleggets kontrollsystem.

– Vi er veldig fornøyde med tanke på at dette er et stort anlegg med helt nye løsninger der Normex har vært behjelpelige når det har oppstått utfordringer, avslutter Oddvar Repstad, driftsleder ved Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy.

 

Bærekraftig produksjon

Salmon Evolution har siden etableringen av selskapet i 2017 hatt fokus på bærekraftig lakseoppdrett gjennom bruk av innovativ teknologi. Basert på gjennomstrømningsteknologi med gjenbruk benytter Salmon Evolution klart og friskt vann fra kysten utenfor Indre Harøy i Hustadvika kommune for å gi laksen i anlegget optimale forhold for vekst og god fiskehelse. Hvert kar er en biologisk og lukket sone, noe som gjør det enklere å rengjøre og desinfisere hvert kar når fisken flyttes i anlegget.

Salmon Evolution legger stor vekt på miljøvennlige løsninger som samtidig sikrer kontroll på produksjonsmiljøet.