Levende krabber fra iskalde fjorder til eksklusive tallerkener

– Dette er en spennende og litt uvanlig leveranse for oss i Normex, sier Stig Johansen, administrerende direktør i Normex (til venstre). Her er han innom Live Seafood Center sitt krabbehotell sammen med Michael Vadseth, salgssjef i Normex (til høyre).

 

Komplett RAS-anlegg til Live Seafood Center
Levende rød kongekrabbe fisket i de iskalde fjord- og kystområdene helt nord i Norge selges som en eksklusiv delikatesse over hele verden. Men før globale sjømatelskere får nyte den ferske røde skatten fra havet tar krabbene en tur innom krabbehotellet på Kløfta like ved Gardermoen hovedflyplass.

Hvert steg av reisen er nøye overvåket for å sikre at krabbene når frem i tilnærmet samme tilstand som de var i når de ble fanget i det arktiske sjøvannet langs Finnmarkskysten.

Krabbehotellet til Live Seafood Center er halvveis inne i sitt første driftsår med et komplett resirkulerende akvakultur-system (RAS) og vannbehandlingsanlegg fra Normex. Fra venstre: Michael Vadseth og Stig Johansen i Normex, og Rune Bergly i Live Seafood Center. 

 

Restitusjon i sjøvann

På krabbehotellet restitueres krabben i store kar med kontrollerte temperaturer og rent sjøvann, som nøye etterligner deres naturlige habitat for å sikre at de holder seg friske og levende til de når sine kunder over hele verden.

Etter at ordren kommer inn fra gourmetrestauranten i New York, Dubai og Hong Kong, eller fra sjømatmarkedene i Vietnam eller Japan tar det ikke lang tid før de ansatte ved Live Seafood Center har pakket krabbene skånsomt i spesiallagde isoporkasser klare for flyfrakt.

 

En uvanlig leveranse

Krabbehotellet til Live Seafood-center er halvveis inne i sitt første driftsår med et komplett resirkulerende akvakultur-system (RAS) og vannbehandlingsanlegg fra Normex.

– Dette er en spennende og litt uvanlig leveranse for oss i Normex. Vanligvis leverer vi systemer for vannrensing, men denne gangen har vi sydd sammen hele RAS-anlegget med god hjelp av underleverandører. Metodikk og komponenter er kjente, men det å levere til et krabbehotell er nytt for oss, forteller Stig Johansen, administrerende direktør i Normex.

Anlegget ble satt i drift i desember 2022, og består av et trommelfilter, nivåtanker, kjølesystem, biofilter, Razone, samt tilhørende rør- og kontrollsystemer.

 

Rød kongekrabbe

– Rød kongekrabbe (Paralithodes camtschaticus) er nok der volumet ligger, men anlegget kan ta imot og håndtere andre typer krabber og skalldyr, sier Rune Bergly i Live Seafood Center.

Den viktigste kunden til Live Seafood Center er Cape Fish fra Honningsvåg, Norges nordligste by. Nesten halvparten av omsetningen til Cape Fish er knyttet til salg av levende rød kongekrabbe.

– Cape Fish er en stor og viktig kunde for oss, men vi tilbyr våre tjenester også til andre aktører som har behov for å mellomlagre levende skalldyr før de flys ut av landet. Som en del av «hotelloppholdet» pakker og klargjør vi krabben for flyfrakt til kunder over hele verden, sier Rune Bergly.

Han har arbeidet med håndtering og mellomlagring av kongekrabbe og andre levende skalldyr i mer enn åtte år, og har vært med på utviklingen av det nye anlegget på Kløfta siden oppstarten.

God vannkvalitet og riktig vanntemperatur er avgjørende for kongekrabbens trivsel. – Vannet til krabben er som lufta for oss mennesker. At vannet er rent og bra betyr alt for at den skal trives og holde seg frisk, forteller Rune Bergly i Live Seafood Center (til høyre). Til venstre: Michael Vadseth. 

 

10 – 20 tonn i uka

– Når krabbene kommer inn til krabbehotellet så kommer de som oftest med fly. Da kan de være tørre og slappe, men når de kommer i vannet hos oss så kvikner de til. Lasting og lossing skjer ved at vi flytter over én og én krabbe som sjekkes hver og én. En ganske typisk størrelse på krabben er om lag to til tre kilo. Det er en del over tre kilo også, sier Rune.

Han og kollegene er nettopp ferdig med å pakke og sende en flyfrakt med krabbe, så i dag er bare ett av de 24 karene fylt med om lag 150 kilo krabbe. På det meste kan det være opp til 5 – 600 kilo i et kar.

– Vi er inne i det første hele driftsåret, så vi er så vidt i gang med å finne ut av kapasiteten til anlegget. Vi skal i alle fall kunne holde ti tonn levende krabber her på én gang, men avhengig av rotasjonen i anlegget tenker jeg vi kan håndtere om lag 10 til 20 tonn krabbe i uka, kanskje enda mer.

Krabbehotellet består av 24 kar som på det meste kan fylles med opp til 5 – 600 kilo krabbe per kar. 150.000 liter sjøvann fordelt på de 24 tankene resirkuleres og renses kontinuerlig. 

 

Vannet er som lufta for oss

God vannkvalitet og riktig vanntemperatur er avgjørende for kongekrabbens trivsel. Med de rette forholdene beholder krabben vitalitet, friskhet og smak på reisen fra fangst til kunde.

– Vannet til krabben er som lufta for oss mennesker. At vannet er rent og bra betyr alt for at den skal trives og holde seg frisk, forteller Rune Bergly.

Krabben blir ikke fôret de dagene den oppholder seg i krabbehotellet, så det meste av avfallsstoffene i vannet kommer fra krabbens avføring. Derfor renses vannet både ved hjelp av mekanisk og biologisk filtrering.

– Vannet må renses slik at krabbeavføringen ikke blir omdannet til giftige stoffer i vannet, sier Rune Bergly. Han fortsetter;

– Det som også er viktig er at vannet beveger seg fort nok – at det er en bra flyt og sirkulasjon i anlegget. Og så må vannet holde den rette temperaturen. Kongekrabben liker at vannet er kaldt. Nå er det fire grader, men kan senkes til to grader om vi ønsker det.

I tillegg til resirkulering- og rensing består anlegget også av en kjøle-enhet som kjøler ned sjøvannet.

Michael Vadseth inspiserer kjøle-enheten som kjøler ned sjøvannet i anlegget. 

 

100 % resirkulering av sjøvann på Kløfta

Sjøvannet ble opprinnelig pumpet opp fra dypt vann hos NIVA (Norsk institutt for vannforskning) sin forskningsstasjon i Oslofjorden, og levert med tankbil til de 24 karene på Kløfta. Bortsett fra etterfylling etter drypptap og fordamping blir hundre prosent av vannet gjenbrukt.

Stig Johansen i Normex forklarer hovedtrekkene i hvordan 150.000 liter sjøvann fordelt på de 24 tankene kontinuerlig resirkuleres og renses;

– Først føres vannet ut til et trommelfilter som får ut partikler fysisk i fra vannet, så går det videre til biologisk filtrering hvor giftige kjemikalier fra krabbeavføringen omdannes eller tas ut av vannet. Siste steg før vannet føres inn igjen i krabbetankene går via vårt Razone-system.

Der tilføres vannet oksygen og ozon som gjør at partikler av proteiner og skitt fra vannet samler seg – eller flokkulerer – for så å flyte opp i et slamlag i overflaten i en flotasjonstank. Så fjernes slamlaget fra toppen og ledes ut i en slamtank, mens det rene vannet går inn igjen i anlegget. På den måten skilles alle partikler ut av vannet før det går inn igjen i krabbetankene.

– Det har vært artig å kunne stå for hele leveransen av RAS-anlegget, selv om det i utgangspunktet er vannbehandling og rensing som er vår kjernevirksomhet. Våren 2023 har blitt benyttet godt til å prøve ut og finjustere på anlegget, så nå ser det ut til å fungere veldig bra, avslutter Stig Johansen, administrerende direktør i Normex.

Levende rød kongekrabbe selges som en eksklusiv delikatesse over hele verden. Men først tar krabbene en tur innom krabbehotellet på Kløfta like ved Gardermoen hovedflyplass. Fra venstre: Michael Vadseth og Stig Johansen i Normex, og Rune Bergly i Live Seafood Center.