Desinfeksjonssystem til Salmon Evolution

Avtale med et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg
I løpet av høsten og vinteren skal Normex levere og igangsette et desinfeksjonssystem av typen Normex Desinfecta til første byggetrinn i Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Salmon Evolution skal benytte systemet til desinfeksjon av kar og rørsystemer med ozon mellom hvert innsett av fisk i anlegget.

I første byggetrinn er det 12 kar med tilhørende rørsystemer som skal behandles. Hvert av de 12 karene med tilhørende rørsystem er på 5200 kubikk, eller 5.200.000 liter.

Sterk norsk havbruksklynge

Salmon Evolution legger stor vekt på miljøvennlige løsninger som samtidig sikrer kontroll på produksjonsmiljøet.

En rekke regionale bedrifter er med som leverandører til Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Romsdalskysten.

– Vi ønsker å bli ledende på utvikling av landbasert lakseoppdrett. Da er det hyggelig å kunne benytte konkurransedyktig regional kompetanse, og det er en styrke for oss å kunne dra på et lokalt kompetansenettverk og en sterk norsk havbruksklynge både i bygge- og driftsfasen, sier Trond Valderhaug, salgsdirektør i Salmon Evolution.

Trond Valderhaug, salgsdirektør i Salmon Evolution.

Tillitserklæring

– Vi er glade og stolte over å kunne bli en del av prosjektet, og at vi har fått muligheten til samarbeide med Salmon Evolution og totalentreprenøren Artec Aqua om en løsning som trygger god biosikkerhet i kar og rørsystemer etter at fisk har blitt flyttet og ny skal settes inn i avdelingene. For oss er dette en tillitserklæring og en bekreftelse på at vår satsing inn mot landbasert oppdrett gir resultater, sier Michael Vadseth, salgssjef i Normex.

Michael Vadseth, salgssjef i Normex.

Desinfeksjon uten kjemikalier

Normex Desinfecta brukes i flere deler av akvakulturnæringen. I tillegg til landbasert oppdrett benyttes løsningen om bord i fiskebåter, brønnbåter, servicebåter, i foredling og prosessering av fisk og annen mat.

Systemet er en svært effektiv metode for rensing og desinfisering av tanker og lukkede rørsystemer, RSW-systemer, maskiner og utstyr.

Alle prosesser i desinfeksjonsrutinen automatiseres og styres og overvåkes gjennom anleggets kontrollsystem. Data logges under rutinen og gir informasjon om status i prosessen.