Prosess- og drikkevann

Normex leverer systemer for desinfisering og fargefjerning av prosess- og drikkevann.

Systemet  AquaClean skal sikre trygg injisering av ozon og god kvalitet på drikkevannet.

Hvordan virker systemet

Systemer for å behandle drikkevann er komplekse, og krever flere steg for å produsere hygienisk vann av god kvalitet.

Prosessen i AquaClean består av ozonsystemer, biofiltrering og UV, og resultatet er rent og velsmakende drikkevann uten kjemikalier. Systemene leveres som komplette enheter med kontrollsystemer og vanntanker.

Normex leverer også containerbaserte løsninger. 

Fordeler

Rent vann uten bruk av kjemikalier

  • Desinfisering, godkjent barriere
  • Reduserer TOC / DOC
  • Reduserer rester fra farmasøytiske midler
  • Fjerner farge
  • Eliminerer uønskede smaker og farger
  • Oksidererer uorganisk materiale som jern, magnesium, arsenikk og lignende
  • Algekontroll

Bruksområder

Behandling av drikke- og prosessvann i mange ulike områder.