BioFoulControl

BioFoulControl fjerner og forhindrer biologisk masse i varmevekslere, rørsystemer og sjøvannsinntaksledninger.

Oppbygning av organismer som blåskjell og hydroider reduserer effektiviteten i kjøleanlegg. Et rent kjølesystem gir reduserte operasjonskostander over tid. BioFoulControl skaper et miljø som forhindrer blåskjell og andre organismer å feste seg når de passerer gjennom systemene.

Hvordan virker systemet

BioFoulControl tilfører en tilpasset mengde ozon i inntaksledningen. Det effektive og patenterte innløsningssystemet gjør at du kan behandle systemene med svært lav ozonkonsentrasjon. BioFoulControl behandler vannet uten bruk av skadelige kjemikalier.

Fordeler med BioFoulControl

Forhindrer biologisk vekst uten kjemikalier

  • Dokumentert effekt på biologisk vekst og mikroorganismer
  • Ozon produseres på stedet
  • Ingen kjøp eller håndtering av kjemikalier – miljøvennlig profil
  • Kan distributeres i alle vannvolumer
  • Kostnadssparende

Bruksområder

BioFoulControl kan brukes i alle rørsystemer der biologisk vekst er et problem.