Offentlig infrastruktur

Normex tilbyr bærekraftige løsninger basert på ozon for å rense systemer for drikkevann og avløp.

Vi har følgende produkter til offentlig infrastruktur: