Nordland Akva går for enda bedre vannkvalitet

Driftsleder Per Egil Haugan ved Nordland Akva.

Normex har inngått kontrakt om levering av Razone-anlegg til Nordland Akva
Ålesundsselskapet Normex skal levere et vannrensesystem av typen Razone til smoltprodusenten Nordland Akva. Systemet skal bidra til å øke vannkvaliteten i startforingsavdelingen, og skal leveres allerede nå i august med påfølgende igangsetting.

Nordland Akva holder til på Åmøya i Meløy kommune i Nordland, og er et datterselskap av oppdrettsselskapet Egil Kristoffersen & Sønner.

Topp moderne resirkuleringsanlegg

Nordland Akva sitt smoltanlegg er topp moderne, og består av fem resirkuleringsanlegg som har mulighet til å kjøre med saltvann fra havet, eller ferskvann fra vannkilden Skarsvannet som ligger like ovenfor anlegget.

Driftsleder Per Egil Haugan ved Nordland Akva forteller at de legger vekt på sikker vannforsyning til enhver tid, og at de har en høy grad av rensing av inntaksvannet. I tillegg er de opptatt av at med gjenbruk av vann så kan det produseres mye på en liten vannkilde.

– Alle store gode vannkilder er tatt i bruk allerede, men med gjenbruk kan vi bidra til at norsk oppdrett kan vokse som planlagt. Da er det svært viktig at det resirkulerte vannet er av beste kvalitet, sier han.

Nordland Akva holder til på Åmøya i Meløy kommune i Nordland. Smoltanlegget har mulighet til å kjøre med saltvann fra havet, eller ferskvann fra vannkilden Skarsvannet som ligger like ovenfor anlegget.

Klarere vann

Og det er her Normex sitt Razone-system kommer inn i bildet. En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det kan føre med seg økt partikkelmengde i vannet. Partikler kan føre til dårligere vannkvalitet og med det redusert fiskevelverd, samt sedimentering i rør og pumpekummer.

Med Razone behandles vannet i en delstrøm – i en todelt prosess. Razone fjerner mikropartikler, mikroorganismer og mikroforurensinger, og gir vannet optimal kvalitet – noe som gir klarere vann, bedre fiskehelse, biosikkerhet og fiskevelferd.

Haugan trekker også frem viktigheten av kontrollert ozonering på anlegget, og gjennom å ozonere en delstrøm via Razone systemet, i stedet for hele vannstrømmen, ser han fordeler med tanke på sikkerhet for både røktere og fisk.

Håndterer utfordring

Haugan sier at det kan være en utfordring å optimalisere vannkvaliteten på et tidlig stadium (startforingsavdelingen) i smoltanlegget.

– Vi har hatt utfordringer med gjellebetennelse i tidlig startforing, Da kan det bli mye avfall og partikler i vannet. Razone-systemet skal fjerne partikler og bidra til bedre vannkvalitet, forklarer driftsleder Per Egil Haugan ved Nordland Akva.

Fremoverlent

Michael Vadseth, salgssjef i Normex ser store muligheter for Razone både hos eksisterende anlegg som ønsker å gjøre noe med vannkvaliteten og alle de nye som nå planlegges i stort antall både innenfor settefisk, smolt- og matfiskproduksjon.

– Vi er svært fornøyde med å få levere vårt Razone-system til Nordland Akva. De er et fremoverlent selskap som ønsker stadig utvikling, og et anlegg som mange derfor besøker. Med deres omdømme og beliggenhet ligger de gunstig til som en referanse i en region der vi ser et spennende marked for våre løsninger, avslutter Michael Vadseth i Normex.

Michael Vadseth, salgssjef i Normex.

Les mer om Razone her