Leverer vannrensesystem til fullskala landbasert oppdrett

– Målet er at Razone-systemet skal redusere grunnlaget for bakterienes eksistensgrunnlag i RAS-systemet ved å fjerne partikler i vannet med Razone, samt oksidere bakteriene med ozon. Gjennom denne behandlingen vil purgingperioden reduseres til under det halve, og at vi i tillegg til økt fiskevelferd kan ta ut mer av vekstpotensialet før slakting, sier John Helge […]

Nordland Akva går for enda bedre vannkvalitet

Driftsleder Per Egil Haugan ved Nordland Akva. Normex har inngått kontrakt om levering av Razone-anlegg til Nordland Akva Ålesundsselskapet Normex skal levere et vannrensesystem av typen Razone til smoltprodusenten Nordland Akva. Systemet skal bidra til å øke vannkvaliteten i startforingsavdelingen, og skal leveres allerede nå i august med påfølgende igangsetting. Nordland Akva holder til på […]

Signifikant bedre vannkvalitet med Razone i RAS-anlegg

Kevin Torben Stiller er forsker i Nofima. Nofima-rapport konkluderer: Normex Razone ozon-vannrenser bidrar til vesentlig forbedring av vannkvaliteten i RAS-anlegg I en forskningsrapport fra Nofima oppsummerer forsker Kevin Stiller og innovasjonskoordinator Per Brunsvik at vannrensesystemet Razone fra Normex har bidratt til forbedring og stabilisering av vannkvaliteten, og å opprettholde fiskehelse blant smolt i løpet av […]

Desinfeksjonssystem til Salmon Evolution

Avtale med et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg I løpet av høsten og vinteren skal Normex levere og igangsette et desinfeksjonssystem av typen Normex Desinfecta til første byggetrinn i Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Salmon Evolution skal benytte systemet til desinfeksjon av kar og rørsystemer med ozon mellom hvert innsett […]

Bedre vannkvalitet og tilvekst

Mowi Steinsvik sitt laboratorium for vannkvalitet: – Vi følger med på om fisken blir påvirket av prosessen positivt eller negativt, og fisken har hatt god appetitt, sier Kevin Torben Stiller, forsker ved Nofima. Foto: Malin Hoem Storholt, Mowi Seinsvik. – Vannkvaliteten er blitt bedre med Razone, og i løpet av testingen av systemet har vi aldri hatt så bra tilvekst, […]

Skal forske på forbedring av vannkvalitet i RAS-anlegg

Vannrensesystemet Razone utviklet av Ålesundsselskapet Normex kan forbedre vannkvalitet og fiskehelse i RAS-anlegg (resirkuleringsanlegg). Nå testes systemet ut ved Mowi Steinsvik sitt settefiskanlegg i Volda kommune sammen med forskere fra matforskningsinstituttet Nofima. Konklusjonene fra forskningsprosjektet skal være klare ved årsskiftet. En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det fører med seg økt partikkelmengde i vannet. Partikler kan føre til dårligere vannkvalitet […]