Purgingtid for Blåfjell mer enn halvert ved hjelp av Razone

John Helge Inderdal er daglig leder i Blåfjell. Her avbildet på anlegget. Foto: Blåfjell.   «Vannet vårt er bedre enn fjellvannet vi tar inn» Ett halvt år etter at fjellrøyeprodusenten Blåfjell installerte Razone- og ozonsystemet fra Normex, er endringene i vannkvaliteten markante. Blåfjell konstaterer bedre vannkvalitet, kortere produksjonssyklus og bedre fôrfaktor – endringer som gir […]

– En fleksibel, effektiv og mer miljøvennlig løsning

Oddvar Repstad, driftsleder og Renate Hagerup Lyngstad, veterinær, ved Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy. Foto: Salmon Evolution.   Desinfeksjonssystemet Desinfecta tatt i bruk ved Salmon Evolution – Med intern ozon-produksjon og distribusjon av ozonert sjøvann kan vi gjennomføre hurtig desinfisering av anlegget til enhver tid, sier Oddvar Repstad, driftsleder ved Salmon Evolution […]

Levende krabber fra iskalde fjorder til eksklusive tallerkener

– Dette er en spennende og litt uvanlig leveranse for oss i Normex, sier Stig Johansen, administrerende direktør i Normex (til venstre). Her er han innom Live Seafood Center sitt krabbehotell sammen med Michael Vadseth, salgssjef i Normex (til høyre).   Komplett RAS-anlegg til Live Seafood Center Levende rød kongekrabbe fisket i de iskalde fjord- […]

Leverer vannrensesystem til fullskala landbasert oppdrett

– Målet er at Razone-systemet skal redusere grunnlaget for bakterienes eksistensgrunnlag i RAS-systemet ved å fjerne partikler i vannet med Razone, samt oksidere bakteriene med ozon. Gjennom denne behandlingen vil purgingperioden reduseres til under det halve, og at vi i tillegg til økt fiskevelferd kan ta ut mer av vekstpotensialet før slakting, sier John Helge […]

Nordland Akva går for enda bedre vannkvalitet

Driftsleder Per Egil Haugan ved Nordland Akva. Normex har inngått kontrakt om levering av Razone-anlegg til Nordland Akva Ålesundsselskapet Normex skal levere et vannrensesystem av typen Razone til smoltprodusenten Nordland Akva. Systemet skal bidra til å øke vannkvaliteten i startforingsavdelingen, og skal leveres allerede nå i august med påfølgende igangsetting. Nordland Akva holder til på […]

Signifikant bedre vannkvalitet med Razone i RAS-anlegg

Kevin Torben Stiller er forsker i Nofima. Nofima-rapport konkluderer: Normex Razone ozon-vannrenser bidrar til vesentlig forbedring av vannkvaliteten i RAS-anlegg I en forskningsrapport fra Nofima oppsummerer forsker Kevin Stiller og innovasjonskoordinator Per Brunsvik at vannrensesystemet Razone fra Normex har bidratt til forbedring og stabilisering av vannkvaliteten, og å opprettholde fiskehelse blant smolt i løpet av […]

Desinfeksjonssystem til Salmon Evolution

Avtale med et av Europas største landbaserte oppdrettsanlegg I løpet av høsten og vinteren skal Normex levere og igangsette et desinfeksjonssystem av typen Normex Desinfecta til første byggetrinn i Salmon Evolution sitt landbaserte oppdrettsanlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune. Salmon Evolution skal benytte systemet til desinfeksjon av kar og rørsystemer med ozon mellom hvert innsett […]

Bedre vannkvalitet og tilvekst

Mowi Steinsvik sitt laboratorium for vannkvalitet: – Vi følger med på om fisken blir påvirket av prosessen positivt eller negativt, og fisken har hatt god appetitt, sier Kevin Torben Stiller, forsker ved Nofima. Foto: Malin Hoem Storholt, Mowi Seinsvik. – Vannkvaliteten er blitt bedre med Razone, og i løpet av testingen av systemet har vi aldri hatt så bra tilvekst, […]

Skal forske på forbedring av vannkvalitet i RAS-anlegg

Vannrensesystemet Razone utviklet av Ålesundsselskapet Normex kan forbedre vannkvalitet og fiskehelse i RAS-anlegg (resirkuleringsanlegg). Nå testes systemet ut ved Mowi Steinsvik sitt settefiskanlegg i Volda kommune sammen med forskere fra matforskningsinstituttet Nofima. Konklusjonene fra forskningsprosjektet skal være klare ved årsskiftet. En av de største utfordringene med oppdrett i resirkuleringsanlegg er at det fører med seg økt partikkelmengde i vannet. Partikler kan føre til dårligere vannkvalitet […]