Making a
clean difference

Normex tilbyr bærekraftige løsninger for vannrensing og desinfisering til bedrifter innen oppdrett, fiskeri, maritimt og prosessindustri.

Miljøvennlige løsninger med ozon

Vår miljøvennlige teknologi gir rent vann, samt bedre fiskehelse, biosikkerhet og desinfisering uten bruk av kjemikalier. Ozon spiller en nøkkelrolle i alle våre produkter og løsninger.

Nyheter

Våre løsninger brukes av kunder i mange ulike næringer. Les de siste nyhetene om oss.

Segment

Vi leverer til følgende segment: