Desinfecta

Desinfecta renser og desinfiserer tanker og lukkede rørsystemer, maskiner og utstyr.

Systemet er effektivt og miljøvennlig. Desinfecta er godkjent av Statens Legemiddelverk, og av Mattilsynet som desinfeksjonsmiddel i akvakulturnæringen. 

Hvordan virker Desinfecta

Tilføring av ozon i vannstrømmen deaktiverer mikroorganismer, og løser opp fastsittende materiale og biofilm.  Mikroorganismer kan ikke utvikle resistens mot ozon, slik de gjør mot kjemikalier. 

Med ozon er det ingen behov for kjemikalier for å holde tanker, rør, overflater og RSW-systemer rene. Systemet er fleksibelt i bruk, og effektive rutiner gjør prosessen enkel.

Ozon produseres på stedet, når du trenger det, og frigir all logistikk rundt kjøp, lagring og håndtering av kjemikalier.

Fordeler med Desinfecta

Svært effektiv metode for desinfisering uten kjemikalier

  • Behandler skjulte og vanskelig tilgjengelige smittekilder
  • Kostnadseffektiv metode
  • Fleksibelt i bruk
  • Ingen kjemikalier og miljøskadelige stoffer – høy miljøprofil
  • Ingen skadelige biprodukter, kun rent oksygen
  • Ingen oppbygning av resistens mot ozon
  • Effektiv mot bakterier, parasitter, sopp og virus
  • Ingen kjøp, lagring og håndtering av skadelige kjemikalier

Bruksområder

Desinfecta brukes i flere deler av akvakulturnæringen, som fiskebåter,  brønnbåter,  foredling og prosessering av fisk og annen mat, klekkerier og landbaserte oppdrettsanlegg.